Hypodny s garantovanou sazbou 2,29% pro 5 i 10 fix

Česká spořitelna přichází pravděpodobně s poslední velkou akcí letošního roku. Oproti standardním sazbám se jedná o velký skok, zajímavý je určitě posun u desetiletého fixu, kde je úroková sazba stejná jako u pětiletého.

Úrokovou sazbu 2,29% dostanou klienti, kteří si:

  • sjednají 5ti nebo 10ti letou fixaci
  • maximální LTV 90%
  • splácení z aktivního účtu ČS
  • pojištění schopnosti splácet

Bez pojištění je úroková sazba navýšena o 0,2%. Tato varianta je ve většině případů výhodnější než varianta s pojištěním.

Výhodnější výpočty bonity pro podnikatele

Od 6.10.2014 změnila Hypoteční banka způsob výpočtu příjmů pro všechny živnostníky uplatňující výdaje podle výdajových paušálů (systém 80%/20%, 60%/40% apod.). Daňové paušály nově banka modifikuje na 75% uplatňované výše. Tím dochází ke zvýšení základu daně a podnikatelé dosáhnou na vyšší hypoteční úvěr.

 

Příklad: Pracujete jako řemeslník a měsíčně fakturujete 30.000 Kč. Doposud Váš roční daňový základ činil 30.000*12*(1-0,8) = 72.000 Kč. Podle nových podmínek ale budeme počítat: 30.000*12*(1-0,8*0,75) = 144.000 Kč.