Výhodnější výpočty bonity pro podnikatele

Od 6.10.2014 změnila Hypoteční banka způsob výpočtu příjmů pro všechny živnostníky uplatňující výdaje podle výdajových paušálů (systém 80%/20%, 60%/40% apod.). Daňové paušály nově banka modifikuje na 75% uplatňované výše. Tím dochází ke zvýšení základu daně a podnikatelé dosáhnou na vyšší hypoteční úvěr.

 

Příklad: Pracujete jako řemeslník a měsíčně fakturujete 30.000 Kč. Doposud Váš roční daňový základ činil 30.000*12*(1-0,8) = 72.000 Kč. Podle nových podmínek ale budeme počítat: 30.000*12*(1-0,8*0,75) = 144.000 Kč. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *